Search competitions

Ukraine

Region / State Federations Meets Lifters Calendar
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
Bosnia &Amp; Herzegovina 0 0 0 0
Cambodia 0 0 0 0
Cherkasy Oblast23 0 21 367 0
Chernigiv Oblast28 0 4 289 1
Chernivtsi Oblast17 0 0 309 0
Cote D'Ivoire 0 0 0 0
Crimea48 2 101 1616 0
Czech Republic 0 0 0 0
DJDxJWtkmvkIkToOAC 0 0 0 0
Dnipropetrovsk Oblast37 5 66 2021 0
Donetsk Oblast60 1 77 1738 0
eXUDoATpxwpohYMpVjs 0 0 0 0
FlIKDVfO 0 0 0 0
gfsWCuboBClFDRGPa 0 0 0 0
gqJgRhdJuldzbnmAy 0 0 0 0
HznEGsEHTFJnCO 0 0 0 0
Ivano-Frankivsk Oblast30 0 69 415 0
kEErjHzFASgQwGd 0 0 0 0
Kharkiv Oblast31 0 55 1486 0
Kherson Oblast24 0 3 255 0
Khmelnytskyi Oblast22 2 16 306 0
Kirovograd Oblast25 0 4 355 0
Kyiv8 9 98 1825 4
Kyiv Oblast 65 1 20 882 0
Lebanon 0 0 0 0
Lugansk Oblast39 0 2 448 0
Lviv Oblast27 0 17 481 0
Mykolaiv Oblast19 0 28 806 0
Nepal 0 0 0 0
Netherlands 0 0 0 0
nvHCptPlga 0 0 0 0
Odesa Oblast31 4 41 1085 0
OxJJLvNHzsIRthid 0 0 0 0
Poltava Oblast27 0 38 501 0
Rivne Oblast15 0 4 212 0
rNxmkhfpPzeLO 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0
Sevastopol 0 7 383 0
SIbTGwqUnuRFKtYiOW 0 0 0 0
SRnwaKonqTbosXes 0 0 0 0
Sumy Oblast13 1 6 295 0
Tajikistan 0 0 0 0
Ternopil Oblast25 0 13 374 0
Tunisia 0 0 0 0
Ukraina 0 0 0 0
Venezuela 0 0 0 0
Vinnytsia Oblast26 1 13 341 0
Volyn Oblast19 1 36 390 0
XLhGgJOSMy 0 0 0 0
YdTXZPZtsIUJH 0 0 0 0
Zakarpattia Oblast17 0 13 198 0
Zaporizhia Oblast25 1 26 675 0
Zhytomyr Oblast26 0 14 317 0
ZykKyrsgh 0 0 0 0

Upcoming events

Fed Date Meet Applications Venue Added by
WPL february 24, KIEV Open Championship 2018
The period of acceptance of applications:
Closed
Kyiv wpl.iron
february 5,
UPC march 3, «Кубку Кия» UPС 2018
The period of acceptance of applications:
feb 7 – 24,
Application form
Kyiv nightmare
february 7,
UPC march 24, II Championship of Chernihiv region
The period of acceptance of applications:
jan 12 – mar 9,
Application form
Chernigov kotovdk
february 10,
UPC apr 20 – 22, Чемпіонат України 2018 UPС
The period of acceptance of applications:
feb 1 – apr 5,
Application form
Kyiv nightmare
february 7,
UPO apr 28 – 29, UPO XI Championship of Ukraine 2018
The period of acceptance of applications:
jan 28 – apr 15,
Nomination:
1 application
Application form
Kyiv
january 20,

Latest meet results

Fed Year Meet Venue Date Lifters Images Video Added by
UPC 2017 Polesya cup 2017 Zhytomir december 23, 2017 23 k_i_k_o_s
january 11,
UPC 2017 Noth Cup 2017 Chernigov december 18, 2017 88 k_i_k_o_s
december 22, 2017
DPF 2017 Ukraine Open Championships (Dnipro) Dnipropetrovsk december 17, 2017 71 Pete Kravtsov
january 23,
RAW-UKR 2017 OPEN RAW Cup 100% Vishnevoe december 17, 2017 98 invalid
january 21,
RAW-UKR 2017 Championship of Ukraine Powerlifting and Bench Press Kharkov dec 9 – 10, 2017 132 Гарфилд
december 13, 2017
UDFPF 2017 9th Ukraine BP Championships Svalyava december 2, 2017 50 Pete Kravtsov
december 15, 2017
UDFPF 2017 10th Ukraine Powerlifting Championships Svalyava december 2, 2017 27 3 Pete Kravtsov
december 15, 2017
UPC 2017 Kyiv Open Cup Kyiv december 2, 2017 111 1 1 k_i_k_o_s
december 5, 2017
UPO 2017 9th Ukraine Cup Kyiv november 25, 2017 41 Pete Kravtsov
december 29, 2017
UPC 2017 Livoberezhzhya Open Cup Khorol november 25, 2017 79 k_i_k_o_s
november 29, 2017
RAW-UKR 2017 Open championship of Mykolaiv region Nikolaev november 19, 2017 35 invalid
december 19, 2017
WPC-UKR 2017 Dream Team Cup 2017 Kyiv november 18, 2017 29 Коцага Вадим
december 22, 2017
GPA-GPF 2017 World Championships Kyiv nov 18 – 19, 2017 50 1 Pete Kravtsov
december 16, 2017
UPC 2017 Iron Nations 2017 Nikolaev november 18, 2017 60 1 1 k_i_k_o_s
november 28, 2017
IPO 2017 IPO-IPO-D EURO CUP Kyiv november 12, 2017 8 k_i_k_o_s
december 27, 2017

Powerlifting federations